கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா?-சிறுகதை

கடவுள் இருக்கிறாரா?
“கடவுள் ஏன் அவர் இருப்பதை வெளிப்படுத்துவதில்லை?” சீடன் கேட்டான்.

குரு ஒரு கதை சொன்னார்:
“கடவுள் இருக்கிறார் என்று நம்பிய ஒரு மனிதன் மெல்ல சொன்னான், `கடவுளே! என்னோடு பேசுங்களேன்!’ அப்போது குயில் ஒன்று பாடியது.
அதைக் காதில் வாங்காத அவன், உரத்த குரலில் கத்தினான்: `கடவுளே, என்னோடு பேசுங்களேன்!’ உடனே உரத்த இடியோசை, எழுந்தது.

அதையும் பொருட்படுத்தாத அவன், `பேசாவிட்டாலும், உன் தரிசனமாவது தரக்கூடாதா?’ என்று இறைவனிடம் கேட்டான்.

சுடர்விட்டுப் பிரகாசித்தபடி, வானில் ஒரு நட்சத்திரம் உதித்தது. அதைக் கவனிக்காமல் அவன் கேட்டான்:
`ஏதாவது ஓர் அற்புதம் நிகழ்த்த மாட்டாயா?’
கடவுள் மெல்ல கீழே இறங்கி, பட்டாம்பூச்சியாக அவனைத் தீண்டினார்.
அவனோ தன் மேல் அமர்ந்த பட்டாம்பூச்சியை கைகளால் தட்டிவிட்டு, நடந்தபடி சொன்னான். `கடவுள் இல்லை! இருந்திருந்தால் என்னோடு பேசி இருக்கலாம்.

பார்க்க முடிந்திருக்கும். அற்புதமாவது நிகழ்ந்திருக்கும் எதுவுமே நடக்க-வில்லையே!” கதையைக் கேட்ட சீடன் சொன்னான்.
“புரிந்தது குருவே! கடவுள், தான் இருப்பதை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு தான் இருக்கிறார். நாம் தான் புரிந்து கொள்வதில்லை!”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*