வாழ்நாளில் நாம் ஒரு செயலை

வாழ்நாளில் நாம் ஒரு செயலை செய்ய துவங்கும் முன்பு, அதனால் ஏற்படும் நன்மை தீமைகளை நன்றாக ஆராய்ந்து அவற்றுள் நன்மை தரும் செயலை மட்டுமே செய்ய வேண்டும்… அவ்வாறு செய்யும் எந்த செயலும் வெற்றியாகவே முடியும்…

வாழ்க வளமுடன்.. …

While starting any work in our life,we have to check deeply the demerits

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*